Ghế xoay văn phòng

 Ghế da lưng cao GX305
2,560,000₫
 Ghế GX401-B
1,730,000₫

Ghế GX401-B

1,730,000₫
 Ghế GX407
3,330,000₫

Ghế GX407

3,330,000₫
 Ghế lưng cao bọc da pu GX-15A
1,280,000₫
 Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa GL202
2,220,000₫
 Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa GL204
1,180,000₫
 Ghế lưới lưng cao DC02A-M1
1,886,000₫
 Ghế lưới lưng trung DC02B-M1
1,515,000₫
 Ghế nhân viên đệm nỉ SG550
559,000₫
 Ghế xoay  GX207B
2,250,000₫

Ghế xoay GX207B

2,250,000₫
 Ghế xoay da  DC19A-U1
2,835,000₫
 Ghế xoay da  GX19C
2,570,000₫
 Ghế xoay da DC01A-U1
2,050,000₫
 Ghế xoay da DC01B-U1
1,800,000₫
 Ghế xoay da DC02-U1
1,830,000₫
 Ghế xoay da DC04A-U1
2,910,000₫
 Ghế xoay da DC12A-U1
3,675,000₫
 Ghế xoay da DC13A-U1
3,585,000₫
 Ghế xoay da DC15A-U1
2,160,000₫
 Ghế xoay da DC16A-U1
2,235,000₫
 Ghế xoay da GX06B
1,500,000₫
 Ghế xoay da GX10.2
840,000₫
 Ghế xoay da GX13.1N
1,150,000₫
 Ghế xoay da GX13A
1,090,000₫
 Ghế xoay da GX13AH04
1,130,000₫
 Ghế xoay da GX13C
1,330,000₫
 Ghế xoay da GX14C
1,210,000₫
 Ghế xoay da GX15BN
1,500,000₫
 Ghế xoay da GX16
1,350,000₫
 Ghế xoay da GX18
1,310,000₫
 Ghế xoay da GX18B
1,300,000₫
 Ghế xoay da GX201.1
2,800,000₫
 Ghế xoay da GX201A
2,650,000₫
 Ghế xoay da GX201B
2,700,000₫
 Ghế xoay da GX202.1
2,320,000₫
 Ghế xoay da GX202A
2,500,000₫
 Ghế xoay da GX203.1
2,800,000₫