Ghế xoay văn phòng

 Ghế da lưng cao GX305
2,651,000₫
 Ghế GX401-B
1,903,000₫

Ghế GX401-B

1,903,000₫
 Ghế GX407
3,663,000₫

Ghế GX407

3,663,000₫
 Ghế lưng cao bọc da pu GX-15A
1,408,000₫
 Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa GL202
2,220,000₫
 Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa GL204
1,180,000₫
 Ghế lưới lưng cao DC02A-M1
1,886,000₫
 Ghế lưới lưng trung DC02B-M1
2,570,000₫
 Ghế nhân viên đệm nỉ SG550
615,000₫
 Ghế xoay  GX207B
2,475,000₫

Ghế xoay GX207B

2,475,000₫
 Ghế xoay da  DC19A-U1
2,835,000₫
 Ghế xoay da  GX19C
2,827,000₫
 Ghế xoay da DC01A-U1
2,355,000₫
 Ghế xoay da DC01B-U1
2,420,000₫
 Ghế xoay da DC02-U1
2,213,000₫
 Ghế xoay da DC04A-U1
3,200,000₫
 Ghế xoay da DC12A-U1
4,045,000₫
 Ghế xoay da DC13A-U1
3,585,000₫
 Ghế xoay da DC15A-U1
2,160,000₫
 Ghế xoay da DC16A-U1
2,460,000₫
 Ghế xoay da GX06B
1,650,000₫
 Ghế xoay da GX10.2
960,000₫
 Ghế xoay da GX13.1N
1,270,000₫
 Ghế xoay da GX13A
1,200,000₫
 Ghế xoay da GX13AH04
1,250,000₫
 Ghế xoay da GX13C
1,470,000₫
 Ghế xoay da GX14C
1,340,000₫
 Ghế xoay da GX15BN
1,650,000₫
 Ghế xoay da GX16
1,485,000₫
 Ghế xoay da GX18
1,441,000₫
 Ghế xoay da GX18B
1,430,000₫
 Ghế xoay da GX201.1
3,080,000₫
 Ghế xoay da GX201A
2,915,000₫
 Ghế xoay da GX201B
2,970,000₫
 Ghế xoay da GX202.1
2,552,000₫
 Ghế xoay da GX202A
2,750,000₫
 Ghế xoay da GX203.1
3,100,000₫