Hộc tủ di động gỗ

 Hộc cố định SM5030H
1,550,000₫
 Hộc cố định SM5040H
1,900,000₫
 Hộc tủ cá nhân di động SME1830M
780,000₫