Tiếp tân

 Ghế bar B01
1,190,000₫

Ghế bar B01

1,190,000₫
 Ghế Bar B02
1,375,000₫

Ghế Bar B02

1,375,000₫
 Ghế bar B03
1,375,000₫

Ghế bar B03

1,375,000₫
 Ghế bar B04
2,025,000₫

Ghế bar B04

2,025,000₫
 Ghế bar B05
1,730,000₫

Ghế bar B05

1,730,000₫
 Ghế bar B06
1,190,000₫

Ghế bar B06

1,190,000₫
 Ghế bar B06.1
1,520,000₫

Ghế bar B06.1

1,520,000₫
 Ghế bar B07
1,190,000₫

Ghế bar B07

1,190,000₫
 Ghế bar B08
1,080,000₫

Ghế bar B08

1,080,000₫
 Ghế bar B09
1,080,000₫

Ghế bar B09

1,080,000₫
 Ghế bar B09.1
905,000₫
 Ghế Bar B10
1,190,000₫

Ghế Bar B10

1,190,000₫
 Ghế bar B11
1,485,000₫

Ghế bar B11

1,485,000₫
 Ghế Bar B11.1
1,315,000₫

Ghế Bar B11.1

1,315,000₫
 Nhà Bảo Vệ
0₫
 Quầy lễ tân BQ2200L
8,482,000₫
 Quầy lễ tân LT/OL01
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL02
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL03
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL04
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL05
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL06
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL07
0₫
 Quầy lế tân LT/OL08
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL09
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL10
0₫
 Quày lễ tân LT/OL11
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL12
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL13
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL15
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL16
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL20
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL21
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL30
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL31
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL32
0₫
 Quầy lễ tân LT/OL34
0₫