Cụm bàn 6 người

-8%
 Cụm bàn 1910BLC3-2H
8,275,400₫ 8,995,000₫

Cụm bàn 1910BLC3-2H

8,275,400₫ 8,995,000₫
-8%
 Cụm bàn 1911B12-6H
12,194,600₫ 13,255,000₫

Cụm bàn 1911B12-6H

12,194,600₫ 13,255,000₫
-8%
 Cụm bàn 1912B12-6H
13,367,600₫ 14,530,000₫

Cụm bàn 1912B12-6H

13,367,600₫ 14,530,000₫
-8%
 Cụm bàn 6 vị trí
5,428,000₫ 5,900,000₫

Cụm bàn 6 vị trí

5,428,000₫ 5,900,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC6010
15,859,880₫ 17,239,000₫

Cụm bàn làm việc DC6010

15,859,880₫ 17,239,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC6011
24,637,600₫ 26,780,000₫

Cụm bàn làm việc DC6011

24,637,600₫ 26,780,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC6012
9,085,000₫ 9,875,000₫

Cụm bàn làm việc DC6012

9,085,000₫ 9,875,000₫