Cụm bàn 5 người

 Cụm bàn làm việc 5 vị trí
10,800,000₫