Bàn họp, Bàn họp văn phòng

Hầu hết các mẫu bàn họp văn phòng tại SAIGON FURNITURE  đều có sẵn và có thể giao hàng 1-2 ngày làm việc.

SAIGON FURNITURE nhận gia công theo yêu cầu khách hành như: Thiết kế, kích thước, vật liệu,...

-8%
 Bàn họp BH18
1,508,800₫ 1,640,000₫

Bàn họp BH18

1,508,800₫ 1,640,000₫
 Bàn phòng họp BH24CO
3,300,000₫
-8%
 Bàn họp oval CM2600H
4,788,600₫ 5,205,000₫

Bàn họp oval CM2600H

4,788,600₫ 5,205,000₫
 Bàn họp 1902BH18
2,840,000₫
 Bàn họp 1904BH24
4,185,000₫
-8%
 Bàn họp chân sắt BH30CO
5,014,000₫ 5,450,000₫

Bàn họp chân sắt BH30CO

5,014,000₫ 5,450,000₫
-8%
 Bàn họp chữ nhật CM1820H
2,070,000₫ 2,250,000₫

Bàn họp chữ nhật CM1820H

2,070,000₫ 2,250,000₫
 Bàn họp NTH4315
8,150,000₫
-8%
 Bàn họp tròn CR1060-S2
1,242,000₫ 1,350,000₫

Bàn họp tròn CR1060-S2

1,242,000₫ 1,350,000₫
-8%
 Bàn họp 1912BH48
15,626,200₫ 16,985,000₫

Bàn họp 1912BH48

15,626,200₫ 16,985,000₫
-8%
 Bàn họp 1912BH36
11,923,200₫ 12,960,000₫

Bàn họp 1912BH36

11,923,200₫ 12,960,000₫
-8%
 Bàn họp 1912BH24
7,139,200₫ 7,760,000₫

Bàn họp 1912BH24

7,139,200₫ 7,760,000₫
-8%
 Bàn họp 1911BH32
5,510,800₫ 5,990,000₫

Bàn họp 1911BH32

5,510,800₫ 5,990,000₫
-8%
 Bàn họp 1911BH24
3,431,600₫ 3,730,000₫

Bàn họp 1911BH24

3,431,600₫ 3,730,000₫
-8%
 Bàn họp 1911BH18
2,888,800₫ 3,140,000₫

Bàn họp 1911BH18

2,888,800₫ 3,140,000₫
-8%
 Bàn họp 1910BH48
10,152,200₫ 11,035,000₫

Bàn họp 1910BH48

10,152,200₫ 11,035,000₫
-8%
 Bàn họp 1910BH32
5,368,200₫ 5,835,000₫

Bàn họp 1910BH32

5,368,200₫ 5,835,000₫
-8%
 Bàn họp 1910BH24
3,215,400₫ 3,495,000₫

Bàn họp 1910BH24

3,215,400₫ 3,495,000₫
-8%
 Bàn họp 1910BH18
2,755,400₫ 2,995,000₫

Bàn họp 1910BH18

2,755,400₫ 2,995,000₫
Hết hàng
 Bàn họp cao cấp 1909BH48
16,983,200₫
Hết hàng
 Bàn họp cao cấp 1909BH36
13,910,400₫
Hết hàng
 Bàn họp cao cấp 1909BH24
10,839,440₫
-8%
 Bàn họp chân sắt 1908BH24
2,520,800₫ 2,740,000₫

Bàn họp chân sắt 1908BH24

2,520,800₫ 2,740,000₫
-8%
 Bàn họp chân sắt 1908BH18
2,520,800₫ 2,740,000₫

Bàn họp chân sắt 1908BH18

2,520,800₫ 2,740,000₫
-8%
 Bàn họp 1907BH24
2,801,400₫ 3,045,000₫

Bàn họp 1907BH24

2,801,400₫ 3,045,000₫
-8%
 Bàn họp 1907BH18
2,610,960₫ 2,838,000₫

Bàn họp 1907BH18

2,610,960₫ 2,838,000₫
-8%
 Bàn họp tròn CR1012
2,097,600₫ 2,280,000₫

Bàn họp tròn CR1012

2,097,600₫ 2,280,000₫
-8%
 Bàn họp tròn CR1011
2,300,000₫ 2,500,000₫

Bàn họp tròn CR1011

2,300,000₫ 2,500,000₫
 Bàn họp 1902BH24
3,495,000₫
 Bàn họp 1901BH36
6,410,000₫
 Bàn họp 1901BH24
4,557,000₫
-8%
 Bàn họp chân sắt BH36CO
5,391,200₫ 5,860,000₫

Bàn họp chân sắt BH36CO

5,391,200₫ 5,860,000₫
 Bàn họp chân sắt CM2410H
3,200,000₫
-8%
 Bàn họp tròn CR1012S
6,900,000₫ 7,500,000₫

Bàn họp tròn CR1012S

6,900,000₫ 7,500,000₫
-8%
 Bàn họp tròn CR1010H
1,380,000₫ 1,500,000₫

Bàn họp tròn CR1010H

1,380,000₫ 1,500,000₫
-8%
 Bàn họp ghép thân CO2800H
3,477,600₫ 3,780,000₫

Bàn họp ghép thân CO2800H

3,477,600₫ 3,780,000₫
-8%
 Bàn họp Oval CM2400H
3,312,000₫ 3,600,000₫

Bàn họp Oval CM2400H

3,312,000₫ 3,600,000₫
-8%
 Bàn họp ovan CM3800H
6,854,000₫ 7,450,000₫

Bàn họp ovan CM3800H

6,854,000₫ 7,450,000₫
-8%
 Bàn họp ovan CM4900H
9,522,000₫ 10,350,000₫

Bàn họp ovan CM4900H

9,522,000₫ 10,350,000₫
-8%
 Bàn họp HR1810
4,094,000₫ 4,450,000₫

Bàn họp HR1810

4,094,000₫ 4,450,000₫