Cụm bàn 3 người

 Cụm bàn làm việc CR3011
4,150,000₫
 Cụm bàn làm việc DC3010
7,200,000₫
 Cụm bàn làm việc DC3011
4,215,000₫
 Cụm bàn làm việc DC3012
4,150,000₫
 Cụm bàn lục giác 1904BLC3
8,500,000₫
 Cụm bàn lục giác DC13-LG
6,800,000₫