Giường

Nhận đặt hàng giường ngủ theo thiết kế hoặc kích thước quý khách yêu cầu

 Giường đôi PN-G2L
0₫
 Giường đơn PN-G1L
0₫
 Giường GN160-012
6,480,000₫
 Giường GN160-306
6,600,000₫
 Giường ngủ hiện đại GN003
5,700,000₫
 Giường ngủ hiện đại GN006
4,700,000₫
 Giường nhật 2 ngăn kéo GN140-019
6,200,000₫
 Tab đầu giường 1 ngăn kéo
1,000,000₫
 Tab đầu giường 1 ngăn kéo chân inox
1,600,000₫
 Tab đầu giường 1 ngăn kéo dưới
1,050,000₫
 Tab đầu giường 1 ngăn kéo trên
1,050,000₫
 Tab đầu giường 2 ngăn kéo
1,000,000₫
 Tab đầu giường 2 ngăn kéo âm
1,190,000₫