Bàn họp chữ nhật

 Bàn họp 1901BH24
4,557,000₫
 Bàn họp 1901BH36
6,410,000₫
 Bàn họp 1902BH18
2,840,000₫
 Bàn họp 1902BH24
3,495,000₫
-8%
 Bàn họp 1907BH18
2,610,960₫ 2,838,000₫

Bàn họp 1907BH18

2,610,960₫ 2,838,000₫
-8%
 Bàn họp 1910BH18
2,755,400₫ 2,995,000₫

Bàn họp 1910BH18

2,755,400₫ 2,995,000₫
-8%
 Bàn họp 1910BH24
3,215,400₫ 3,495,000₫

Bàn họp 1910BH24

3,215,400₫ 3,495,000₫
-8%
 Bàn họp 1910BH32
5,368,200₫ 5,835,000₫

Bàn họp 1910BH32

5,368,200₫ 5,835,000₫
-8%
 Bàn họp 1910BH48
10,152,200₫ 11,035,000₫

Bàn họp 1910BH48

10,152,200₫ 11,035,000₫
-8%
 Bàn họp 1911BH18
2,888,800₫ 3,140,000₫

Bàn họp 1911BH18

2,888,800₫ 3,140,000₫
-8%
 Bàn họp 1911BH24
3,431,600₫ 3,730,000₫

Bàn họp 1911BH24

3,431,600₫ 3,730,000₫
-8%
 Bàn họp 1911BH32
5,510,800₫ 5,990,000₫

Bàn họp 1911BH32

5,510,800₫ 5,990,000₫
-8%
 Bàn họp 1912BH24
7,139,200₫ 7,760,000₫

Bàn họp 1912BH24

7,139,200₫ 7,760,000₫
-8%
 Bàn họp 1912BH36
11,923,200₫ 12,960,000₫

Bàn họp 1912BH36

11,923,200₫ 12,960,000₫
-8%
 Bàn họp 1912BH48
15,626,200₫ 16,985,000₫

Bàn họp 1912BH48

15,626,200₫ 16,985,000₫
-8%
 Bàn họp BH18
1,508,800₫ 1,640,000₫

Bàn họp BH18

1,508,800₫ 1,640,000₫
-8%
 Bàn họp BH24CA
3,827,200₫ 4,160,000₫

Bàn họp BH24CA

3,827,200₫ 4,160,000₫
-8%
 Bàn họp BH36
9,660,000₫ 10,500,000₫

Bàn họp BH36

9,660,000₫ 10,500,000₫
Hết hàng
 Bàn họp cao cấp 1909BH24
10,839,440₫
Hết hàng
 Bàn họp cao cấp 1909BH36
13,910,400₫
Hết hàng
 Bàn họp cao cấp 1909BH48
16,983,200₫
-8%
 Bàn họp chân sắt 1908BH18
2,520,800₫ 2,740,000₫

Bàn họp chân sắt 1908BH18

2,520,800₫ 2,740,000₫
-8%
 Bàn họp chân sắt 1908BH24
2,520,800₫ 2,740,000₫

Bàn họp chân sắt 1908BH24

2,520,800₫ 2,740,000₫
-8%
 Bàn họp chân sắt BH30CO
5,014,000₫ 5,450,000₫

Bàn họp chân sắt BH30CO

5,014,000₫ 5,450,000₫
-8%
 Bàn họp chân sắt BH36CO
5,391,200₫ 5,860,000₫

Bàn họp chân sắt BH36CO

5,391,200₫ 5,860,000₫
-8%
 Bàn họp chữ nhật CM1820H
2,070,000₫ 2,250,000₫

Bàn họp chữ nhật CM1820H

2,070,000₫ 2,250,000₫
-8%
 Bàn họp Vip CM2400H2
5,290,000₫ 5,750,000₫

Bàn họp Vip CM2400H2

5,290,000₫ 5,750,000₫
-8%
 Bàn họp VIP CM6000H
29,714,160₫ 32,298,000₫

Bàn họp VIP CM6000H

29,714,160₫ 32,298,000₫
 Bàn phòng họp BH24CO
3,300,000₫