Bàn họp chữ nhật

 Bàn họp 1901BH24
3,900,000₫
 Bàn họp 1901BH36
5,700,000₫
 Bàn họp 1902BH18
2,640,000₫
 Bàn họp 1902BH24
3,320,000₫
-8%
 Bàn họp BH18
1,508,800₫ 1,640,000₫

Bàn họp BH18

1,508,800₫ 1,640,000₫
-8%
 Bàn họp BH24CA
3,827,200₫ 4,160,000₫

Bàn họp BH24CA

3,827,200₫ 4,160,000₫
-8%
 Bàn họp BH36
9,660,000₫ 10,500,000₫

Bàn họp BH36

9,660,000₫ 10,500,000₫
-8%
 Bàn họp chân sắt BH30CO
5,014,000₫ 5,450,000₫

Bàn họp chân sắt BH30CO

5,014,000₫ 5,450,000₫
-8%
 Bàn họp chân sắt BH36CO
5,391,200₫ 5,860,000₫

Bàn họp chân sắt BH36CO

5,391,200₫ 5,860,000₫
-8%
 Bàn họp chữ nhật CM1820H
2,070,000₫ 2,250,000₫

Bàn họp chữ nhật CM1820H

2,070,000₫ 2,250,000₫
-8%
 Bàn họp Vip CM2400H2
5,290,000₫ 5,750,000₫

Bàn họp Vip CM2400H2

5,290,000₫ 5,750,000₫
-8%
 Bàn họp VIP CM6000H
29,714,160₫ 32,298,000₫

Bàn họp VIP CM6000H

29,714,160₫ 32,298,000₫
 Bàn phòng họp BH24CO
3,300,000₫