Tủ cao

 Tủ đựng hồ sơ ghép SME8140H
6,573,600₫
 Tủ hồ sơ cao 3 buồng cánh kính SME8450H
4,590,000₫
 Tủ hồ sơ cao 3 cánh kính SME8650
3,412,000₫
 Tủ hồ sơ cao 4 cánh kín SME8250
2,257,000₫
 Tủ hồ sơ cao cánh kính SME8550
3,346,000₫
 Tủ hồ sơ cao không cánh SME8050
1,875,000₫
 Tủ hồ sơ đơn cao 2 cánh SM8230H
1,590,000₫
 Tủ hồ sơ văn phòng SM8750H
2,850,000₫
 Tủ tài liệu cao cánh lững SME8150
1,995,000₫
 Tủ tài liệu đựng hồ sơ cao có cánh SME8350
2,378,000₫
 Tủ tài liệu góc SM8050
1,331,000₫
 Tủ tài liệu SME8710H
2,350,000₫
 Tủ tài liệu SME9440H
2,650,000₫