Cụm bàn 4 người

-8%
 Cụm bàn bốn vị trí
3,873,200₫ 4,210,000₫

Cụm bàn bốn vị trí

3,873,200₫ 4,210,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC4017
3,891,600₫ 4,230,000₫

Cụm bàn làm việc DC4017

3,891,600₫ 4,230,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC4016
13,340,000₫ 14,500,000₫

Cụm bàn làm việc DC4016

13,340,000₫ 14,500,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC4015
14,950,000₫ 16,250,000₫

Cụm bàn làm việc DC4015

14,950,000₫ 16,250,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC4014
22,567,600₫ 24,530,000₫

Cụm bàn làm việc DC4014

22,567,600₫ 24,530,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC4013
9,016,000₫ 9,800,000₫

Cụm bàn làm việc DC4013

9,016,000₫ 9,800,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC4012
14,315,200₫ 15,560,000₫

Cụm bàn làm việc DC4012

14,315,200₫ 15,560,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC4011
15,216,800₫ 16,540,000₫

Cụm bàn làm việc DC4011

15,216,800₫ 16,540,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC4010
15,833,200₫ 17,210,000₫

Cụm bàn làm việc DC4010

15,833,200₫ 17,210,000₫
 Cụm bàn bốn vị trí 1904B12-4H
5,620,000₫
 Cụm bàn bốn vị trí 1903B12-4
4,220,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc 4 vị trí
10,681,200₫ 11,610,000₫

Cụm bàn làm việc 4 vị trí

10,681,200₫ 11,610,000₫