Bàn họp chân sắt

 Bàn phòng họp BH24CO
3,300,000₫
 Bàn họp chân sắt BH30CO
5,450,000₫
 Bàn họp tròn CR1012
2,280,000₫
 Bàn họp tròn CR1011
2,500,000₫
 Bàn họp chân sắt BH36CO
5,860,000₫
 Bàn họp chân sắt CM2410H
3,200,000₫