Bàn làm việc đôi

 Bàn làm việc 1902B12-2
2,360,000₫
 Bàn làm việc 1903B12-2
2,620,000₫
 Bàn làm việc 1904B12-2H
3,780,000₫
 Bàn làm việc 1904B14-2
2,800,000₫
 Bàn làm việc BCA-2
3,000,000₫
-8%
 Bàn làm việc đôi CD12
2,447,200₫ 2,660,000₫

Bàn làm việc đôi CD12

2,447,200₫ 2,660,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC2010
4,462,000₫ 4,850,000₫

Cụm bàn làm việc DC2010

4,462,000₫ 4,850,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC2011
4,554,000₫ 4,950,000₫

Cụm bàn làm việc DC2011

4,554,000₫ 4,950,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC2012
5,087,600₫ 5,530,000₫

Cụm bàn làm việc DC2012

5,087,600₫ 5,530,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC2013
10,598,400₫ 11,520,000₫

Cụm bàn làm việc DC2013

10,598,400₫ 11,520,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC2014
3,864,000₫ 4,200,000₫

Cụm bàn làm việc DC2014

3,864,000₫ 4,200,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC2015
4,784,000₫ 5,200,000₫

Cụm bàn làm việc DC2015

4,784,000₫ 5,200,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc DC2016
6,256,000₫ 6,800,000₫

Cụm bàn làm việc DC2016

6,256,000₫ 6,800,000₫
-8%
 Modul bàn làm việc BCO-2A
2,472,960₫ 2,688,000₫

Modul bàn làm việc BCO-2A

2,472,960₫ 2,688,000₫