Bàn làm việc đôi

 Bàn làm việc 1902B12-2
2,360,000₫
 Bàn làm việc 1903B12-2
2,620,000₫
 Bàn làm việc 1904B12-2H
3,780,000₫
 Bàn làm việc 1904B14-2
2,800,000₫
 Bàn làm việc BCA-2
2,750,000₫
 Bàn làm việc đôi CD12
2,660,000₫
 Cụm bàn làm việc DC2010
4,850,000₫
 Cụm bàn làm việc DC2011
4,950,000₫
 Cụm bàn làm việc DC2012
5,530,000₫
 Cụm bàn làm việc DC2013
11,520,000₫
 Cụm bàn làm việc DC2014
4,200,000₫
 Cụm bàn làm việc DC2015
5,200,000₫
 Cụm bàn làm việc DC2016
6,800,000₫
 Modul bàn làm việc BCO-2A
2,688,000₫