Tủ hồ sơ thấp

-5%
 Tủ hồ sơ thấp 3 cánh gỗ kín SM1200D
1,662,500₫ 1,750,000₫
 Tủ tài liệu thấp 2 cánh SME6220
1,117,500₫
-5%
 Tủ thấp 3 cánh gỗ có khóa SM1200SD
1,377,500₫ 1,450,000₫
-5%
 Tủ thấp 3 ngăn SM1220SD
1,216,000₫ 1,280,000₫

Tủ thấp 3 ngăn SM1220SD

1,216,000₫ 1,280,000₫
 Tủ hồ sơ thấp cánh lững SME6120
958,000₫
-5%
 Tủ tài liệu HR860
2,664,750₫ 2,805,000₫

Tủ tài liệu HR860

2,664,750₫ 2,805,000₫
-5%
 Tủ thấp 3 ngăn SM1220D
1,377,500₫ 1,450,000₫

Tủ thấp 3 ngăn SM1220D

1,377,500₫ 1,450,000₫
-5%
 Tủ hồ sơ thấp không cánh SME6020
822,225₫ 865,500₫
 Tủ hồ sơ thấp 6 ngăn kéo SME8120H
3,872,000₫
-5%
 Tủ tài liệu SM6240FH
2,853,895₫ 3,004,100₫

Tủ tài liệu SM6240FH

2,853,895₫ 3,004,100₫
-5%
 Tủ tài liệu TP1200H
2,831,000₫ 2,980,000₫

Tủ tài liệu TP1200H

2,831,000₫ 2,980,000₫
-5%
 Tủ tài liệu thấp cánh lùa SM6520H
1,551,825₫ 1,633,500₫
-5%
 Tủ thấp 3 ngăn SM1220
997,500₫ 1,050,000₫

Tủ thấp 3 ngăn SM1220

997,500₫ 1,050,000₫
-5%
 Tủ tài liệu thấp cánh kính SM6420H
1,410,750₫ 1,485,000₫
-5%
 Tủ tài liệu SM7430H
1,860,100₫ 1,958,000₫

Tủ tài liệu SM7430H

1,860,100₫ 1,958,000₫
-5%
 Tủ tài liệu SM7530H
1,766,050₫ 1,859,000₫

Tủ tài liệu SM7530H

1,766,050₫ 1,859,000₫
-5%
 Tủ thấp không cánh SM1200
1,092,500₫ 1,150,000₫

Tủ thấp không cánh SM1200

1,092,500₫ 1,150,000₫