Tủ thấp

 Tủ hồ sơ thấp 3 cánh gỗ kín SM1200D
1,550,000₫
 Tủ hồ sơ thấp 6 ngăn kéo SME8120H
3,872,000₫
 Tủ hồ sơ thấp cánh lững SME6120
958,000₫
 Tủ hồ sơ thấp không cánh SME6020
865,500₫
 Tủ tài liệu HR860
2,805,000₫
 Tủ tài liệu SM6240FH
3,004,100₫
 Tủ tài liệu SM7430H
1,958,000₫
 Tủ tài liệu SM7530H
1,859,000₫
 Tủ tài liệu thấp 2 cánh SME6220
1,117,500₫
 Tủ tài liệu thấp cánh kính SM6420H
1,485,000₫
 Tủ tài liệu thấp cánh lùa SM6520H
1,633,500₫
 Tủ tài liệu TP1200H
2,980,000₫
 Tủ thấp 3 cánh gỗ có khóa SM1200SD
1,450,000₫
 Tủ thấp 3 ngăn SM1220
980,000₫
 Tủ thấp 3 ngăn SM1220D
1,200,000₫
 Tủ thấp 3 ngăn SM1220SD
1,160,000₫
 Tủ thấp SM1200
1,050,000₫