Tủ phụ bàn làm việc

 Hộc tài liệu HS1D
1,820,000₫
 Hộc tài liệu SM5020H
980,000₫
 Tủ nối cánh gỗ kín CC2220H
1,110,000₫
 Tủ nối không cánh CC2200H
940,000₫
 Tủ nối không cánh CC2240H
1,290,000₫
 Tủ phụ TP01BX
1,450,000₫

Tủ phụ TP01BX

1,450,000₫