Ghế xoay lưới lưng trung

 Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa GL204
1,180,000₫
 Ghế xoay da GX18B
1,300,000₫
 Ghế xoay GX403
1,300,000₫

Ghế xoay GX403

1,300,000₫
 Ghế xoay lưới  GX05
800,000₫
 Ghế xoay lưới DC05
816,000₫
 Ghế xoay lưới GL101
887,000₫
 Ghế xoay lưới GL104
800,000₫
 Ghế xoay lưới GL113
861,000₫
 Ghế xoay lưới GX04
780,000₫
 Ghế xoay lưới GX07
1,550,000₫
 Ghế xoay lưới GX07B
1,600,000₫
 Ghế xoay lưới GX08.1-M
1,730,000₫
 Ghế xoay lưới GX09.1N
1,220,000₫
 Ghế xoay lưới GX17
1,200,000₫
 Ghế xoay lưới GX17B
1,300,000₫
 Ghế xoay lưới GX19A
2,370,000₫
 Ghế xoay lưới GX301A
1,280,000₫
 Ghế xoay lưới GX301B
1,280,000₫
 Ghế xoay lưới GX302
1,170,000₫
 Ghế xoay lưới GX302B
1,170,000₫
 Ghế xoay lưới GX303
2,140,000₫
 Ghế xoay lưới GX304T
2,810,000₫
 Ghế xoay lưới GX306
1,490,000₫
 Ghếlưới cao cấp khung thép mạ GL203
1,500,000₫