Ghế xoay lưới lưng cao

 Ghế GX401-B
1,730,000₫

Ghế GX401-B

1,730,000₫
 Ghế GX407
3,330,000₫

Ghế GX407

3,330,000₫
 Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa GL202
2,220,000₫
 Ghế lưới lưng cao DC02A-M1
1,886,000₫
 Ghế lưới lưng trung DC02B-M1
1,515,000₫
 Ghế xoay  GX207B
2,250,000₫

Ghế xoay GX207B

2,250,000₫
 Ghế xoay GX203.2
2,750,000₫
 Ghế xoay GX208-M
2,370,000₫
 Ghế xoay GX402A
1,680,000₫

Ghế xoay GX402A

1,680,000₫
 Ghế xoay lưới DC18A-M1
2,355,000₫
 Ghế xoay lưới GL117
1,207,500₫
 Ghế xoay lưới GX06
1,350,000₫
 Ghế xoay lưới GX19B
2,470,000₫
 Ghế xoay lưới GX205B
2,850,000₫
 Ghế xoay lưới GX303C
2,520,000₫
 Ghế xoay lưới GX304
2,650,000₫
 Ghế xoay lưới GX401A
1,690,000₫
 Ghế xoay lưới viền da GX08A
1,420,000₫