Ghế lưới lưng cao có tựa đầu

 Ghế lưới GL303
3,250,000₫
 Ghế xoay GX201.3
3,530,000₫
 Ghế xoay GX206BL
5,750,000₫
 Ghế xoay GX402B
2,080,000₫

Ghế xoay GX402B

2,080,000₫
 Ghế xoay GX404
2,850,000₫

Ghế xoay GX404

2,850,000₫
 Ghế xoay GX407B
3,740,000₫

Ghế xoay GX407B

3,740,000₫
 Ghế xoay lưới GX204B
4,040,000₫
 Ghế xoay lưới GX303B
2,700,000₫
 Ghế xoay lưới GX307
1,960,000₫