Ghế lưới lưng cao có tựa đầu

 Ghế xoay GX206BL
5,490,000₫
 Ghế xoay GX402B
2,002,000₫

Ghế xoay GX402B

2,002,000₫
 Ghế xoay GX407B
3,773,000₫

Ghế xoay GX407B

3,773,000₫
 Ghế xoay lưới GX204B
3,960,000₫
 Ghế xoay lưới GX303B
2,717,000₫
 Ghế xoay lưới GX307
1,969,000₫