Ghế lưới lưng cao có tựa đầu

 Ghế xoay GX201.3
3,840,000₫
 Ghế xoay GX206BL
5,980,000₫
 Ghế xoay GX2312
3,830,000₫

Ghế xoay GX2312

3,830,000₫
 Ghế xoay GX2314
2,505,000₫

Ghế xoay GX2314

2,505,000₫
 Ghế xoay GX2315B
2,043,000₫
 Ghế xoay GX239
3,338,000₫

Ghế xoay GX239

3,338,000₫
 Ghế xoay GX402B
2,280,000₫

Ghế xoay GX402B

2,280,000₫
 Ghế xoay GX404
3,100,000₫

Ghế xoay GX404

3,100,000₫
 Ghế xoay GX407B
4,090,000₫

Ghế xoay GX407B

4,090,000₫
 Ghế xoay lưới GL303
3,250,000₫
 Ghế xoay lưới GX204B
4,390,000₫
 Ghế xoay lưới GX307
2,140,000₫