Ghế lưới lưng cao có tựa đầu

 Ghế xoay GX206BL
4,950,000₫
 Ghế xoay GX402B
1,820,000₫

Ghế xoay GX402B

1,820,000₫
 Ghế xoay GX407B
3,430,000₫

Ghế xoay GX407B

3,430,000₫
 Ghế xoay lưới GX204B
3,600,000₫
 Ghế xoay lưới GX303B
2,620,000₫
 Ghế xoay lưới GX307
1,790,000₫