Ghế lưới giám đốc

 Ghế quỳ GQ2315
1,720,000₫
 Ghế xoay  GX207B
2,750,000₫

Ghế xoay GX207B

2,750,000₫
 Ghế xoay GX207-S
2,320,000₫
 Ghế xoay GX2312
3,830,000₫

Ghế xoay GX2312

3,830,000₫
 Ghế xoay GX2314
2,505,000₫

Ghế xoay GX2314

2,505,000₫
 Ghế xoay GX2315B
2,043,000₫
 Ghế xoay GX235-M
1,915,000₫
 Ghế xoay GX239
3,338,000₫

Ghế xoay GX239

3,338,000₫
 Ghế xoay GX404
3,100,000₫

Ghế xoay GX404

3,100,000₫