Ghế lưng tựa

 Ghế gấp ống thép G18
377,000₫
 ghế gia đình GT01-S
170,000₫
 ghế gia đình GT02-S
170,000₫
 ghế gia đình GT03-S
270,000₫
 ghế gia đình GT05-S
335,000₫
 ghế gia đình GT06-S
545,000₫
 Ghế tĩnh ống thép G20
388,000₫
 Ghế tựa bàn GTB01
1,820,000₫
 Ghế tựa GT07-S
320,000₫
 Ghế tựa GT08
380,000₫
 Ghế tựa GT09
730,000₫
 Ghế tựa GT10
445,000₫
 Ghế tựa GT10B
540,000₫