Ghế lưng tựa

 Ghế gấp ống thép G18
377,000₫
 ghế gia đình GT01-S
210,000₫
 ghế gia đình GT02-S
210,000₫
 ghế gia đình GT03-S
335,000₫
 ghế gia đình GT05-S
420,000₫
 ghế gia đình GT06-S
648,000₫
 Ghế tĩnh ống thép G20
388,000₫
 Ghế tựa bàn GTB01
1,820,000₫
 Ghế tựa GT07-S
380,000₫
 Ghế tựa GT08
469,000₫
 Ghế tựa GT09
710,000₫
 Ghế tựa GT10B
625,000₫