Ghế lưng tựa

 Ghế gấp ống thép G18
377,000₫
 ghế gia đình GT01-S
195,000₫
 ghế gia đình GT02-S
195,000₫
 ghế gia đình GT03-S
305,000₫
 ghế gia đình GT05-S
385,000₫
 ghế gia đình GT06-S
600,000₫
 Ghế tĩnh ống thép G20
388,000₫
 Ghế tựa bàn GTB01
1,820,000₫
 Ghế tựa GT07-S
355,000₫
 Ghế tựa GT08
435,000₫
 Ghế tựa GT09
767,000₫
 Ghế tựa GT10
595,000₫
 Ghế tựa GT10B
595,000₫