Ghế da giám đốc chân tĩnh

 Ghế họp da GH01
1,294,749₫
 Ghế họp da GH05
1,520,000₫
 Ghế họp da GH06
1,715,000₫
 Ghế họp da GH07
3,603,850₫
 Ghế họp da GH08
1,482,200₫