Cụm bàn có vách ngăn

-8%
 Cụm bàn làm việc 4 vị trí
10,681,200₫ 11,610,000₫

Cụm bàn làm việc 4 vị trí

10,681,200₫ 11,610,000₫
-8%
 Cụm bàn 1912B12-6H
13,367,600₫ 14,530,000₫

Cụm bàn 1912B12-6H

13,367,600₫ 14,530,000₫
-8%
 Cụm bàn 1912B12-4H
9,485,200₫ 10,310,000₫

Cụm bàn 1912B12-4H

9,485,200₫ 10,310,000₫
-8%
 Cụm bàn 1912B12-2T
7,590,000₫ 8,250,000₫

Cụm bàn 1912B12-2T

7,590,000₫ 8,250,000₫
-8%
 Cụm bàn 1911B12-6H
12,194,600₫ 13,255,000₫

Cụm bàn 1911B12-6H

12,194,600₫ 13,255,000₫
-8%
 Cụm bàn 1911B12-4H
8,583,600₫ 9,330,000₫

Cụm bàn 1911B12-4H

8,583,600₫ 9,330,000₫
-8%
 Bàn làm việc 1911B12-2H
4,388,400₫ 4,770,000₫

Bàn làm việc 1911B12-2H

4,388,400₫ 4,770,000₫
-8%
 Cụm bàn 1911B12-2
2,438,000₫ 2,650,000₫

Cụm bàn 1911B12-2

2,438,000₫ 2,650,000₫
-8%
 Cụm bàn 1910BLC3-2H
8,275,400₫ 8,995,000₫

Cụm bàn 1910BLC3-2H

8,275,400₫ 8,995,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc 1910BH24-2
6,269,800₫ 6,815,000₫

Cụm bàn làm việc 1910BH24-2

6,269,800₫ 6,815,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc 1908BLC3
7,769,400₫ 8,445,000₫

Cụm bàn làm việc 1908BLC3

7,769,400₫ 8,445,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc 1902B12-4H
6,323,160₫ 6,873,000₫

Cụm bàn làm việc 1902B12-4H

6,323,160₫ 6,873,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc 1908B14-2H
4,696,600₫ 5,105,000₫

Cụm bàn làm việc 1908B14-2H

4,696,600₫ 5,105,000₫
-8%
 Bàn làm việc đôi 1907B12-2
2,168,440₫ 2,357,000₫

Bàn làm việc đôi 1907B12-2

2,168,440₫ 2,357,000₫
 Cụm bàn lục giác 1904BLC3
9,210,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc 5 vị trí
9,936,000₫ 10,800,000₫

Cụm bàn làm việc 5 vị trí

9,936,000₫ 10,800,000₫
-8%
 Modul bàn làm việc HMD01
9,497,160₫ 10,323,000₫

Modul bàn làm việc HMD01

9,497,160₫ 10,323,000₫
-8%
 Cụm bàn 6 vị trí
5,428,000₫ 5,900,000₫

Cụm bàn 6 vị trí

5,428,000₫ 5,900,000₫