Cụm bàn có vách ngăn

 Cụm bàn 6 vị trí
5,900,000₫
 Cụm bàn làm việc 4 vị trí
11,610,000₫

Cụm bàn làm việc 4 vị trí

11,610,000₫
 Cụm bàn làm việc 5 vị trí
10,800,000₫
 Cụm bàn lục giác 1904BLC3
8,500,000₫
 Modul bàn làm việc HMD01
10,323,000₫