Cụm bàn có vách ngăn

-8%
 Cụm bàn 6 vị trí
5,428,000₫ 5,900,000₫

Cụm bàn 6 vị trí

5,428,000₫ 5,900,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc 4 vị trí
10,681,200₫ 11,610,000₫

Cụm bàn làm việc 4 vị trí

10,681,200₫ 11,610,000₫
-8%
 Cụm bàn làm việc 5 vị trí
9,936,000₫ 10,800,000₫

Cụm bàn làm việc 5 vị trí

9,936,000₫ 10,800,000₫
 Cụm bàn lục giác 1904BLC3
8,500,000₫
-8%
 Modul bàn làm việc HMD01
9,497,160₫ 10,323,000₫

Modul bàn làm việc HMD01

9,497,160₫ 10,323,000₫