Bàn chân sắt Oval

 Bàn làm việc AT120K
2,850,000₫
 Bàn làm việc BLO36J
1,680,000₫
 Bàn làm việc chân sắt BLO01
2,890,000₫
 Bàn làm việc đôi CD12
2,660,000₫
 Cụm bàn 6 vị trí
5,900,000₫
 Cụm bàn bốn vị trí giá rẻ
4,210,000₫
 Cụm bàn lục giác DC13-LG
6,800,000₫
 Modul bàn làm việc BCO-2
2,660,000₫
 Modul bàn làm việc BCO-2A
2,688,000₫
 Modul Bàn làm việc chân sắt BCO-4
4,210,000₫