Bàn chân sắt Oval

-8%
 Bàn làm việc AT120K
2,622,000₫ 2,850,000₫

Bàn làm việc AT120K

2,622,000₫ 2,850,000₫
-8%
 Bàn làm việc BLO36J
1,545,600₫ 1,680,000₫

Bàn làm việc BLO36J

1,545,600₫ 1,680,000₫
 Bàn làm việc chân sắt BLO01
2,890,000₫
-8%
 Bàn làm việc đôi CD12
2,447,200₫ 2,660,000₫

Bàn làm việc đôi CD12

2,447,200₫ 2,660,000₫
-8%
 Cụm bàn 6 vị trí
5,428,000₫ 5,900,000₫

Cụm bàn 6 vị trí

5,428,000₫ 5,900,000₫
-8%
 Cụm bàn bốn vị trí BCO-4B
3,873,200₫ 4,210,000₫

Cụm bàn bốn vị trí BCO-4B

3,873,200₫ 4,210,000₫
-8%
 Cụm bàn lục giác DC13-LG
6,256,000₫ 6,800,000₫

Cụm bàn lục giác DC13-LG

6,256,000₫ 6,800,000₫
-8%
 Modul bàn làm việc BCO-2
2,447,200₫ 2,660,000₫

Modul bàn làm việc BCO-2

2,447,200₫ 2,660,000₫
-8%
 Modul bàn làm việc BCO-2A
2,472,960₫ 2,688,000₫

Modul bàn làm việc BCO-2A

2,472,960₫ 2,688,000₫
-8%
 Modul Bàn làm việc chân sắt BCO-4
3,873,200₫ 4,210,000₫