Bàn chân sắt hộp

 Bàn làm việc BCH
1,105,000₫
 Bàn làm việc BCSL
2,070,000₫
 Bàn làm việc BCSM
1,490,000₫
 Bàn làm việc BS12
1,550,000₫
 Bàn làm việc BS12H
3,950,000₫
 Bàn làm việc BS12H1
2,457,000₫
 Bàn làm việc BS14
1,700,000₫
 Bàn làm việc chân sắt CS40 giá rẻ
960,000₫
 Bàn làm việc CS40Y
1,310,000₫
 Bàn làm việc đôi CS42
1,555,000₫
 Bàn nhân viên HR120C2
1,100,000₫