Bàn chân sắt hộp

 Bàn chân sắt CS40
960,000₫

Bàn chân sắt CS40

960,000₫
-7%
 Bàn chân sắt CS40H
883,500₫ 950,000₫

Bàn chân sắt CS40H

883,500₫ 950,000₫
-7%
 Bàn làm việc BCH
1,027,650₫ 1,105,000₫

Bàn làm việc BCH

1,027,650₫ 1,105,000₫
 Bàn làm việc BCSL
2,070,000₫
 Bàn làm việc BCSM
1,490,000₫
 Bàn làm việc BS12
1,550,000₫
 Bàn làm việc BS12H
3,950,000₫
 Bàn làm việc BS12H1
2,457,000₫
 Bàn làm việc BS14
1,700,000₫
-7%
 Bàn làm việc CS40Y
1,218,300₫ 1,310,000₫

Bàn làm việc CS40Y

1,218,300₫ 1,310,000₫
-7%
 Bàn làm việc đôi CS42
1,446,150₫ 1,555,000₫

Bàn làm việc đôi CS42

1,446,150₫ 1,555,000₫
-7%
 Bàn nhân viên HR120C2
1,023,000₫ 1,100,000₫

Bàn nhân viên HR120C2

1,023,000₫ 1,100,000₫