Tủ sắt đựng File

 Tủ file TK-3N-B
2,820,000₫

Tủ file TK-3N-B

2,820,000₫
 Tủ file TK-4N-B
3,430,000₫

Tủ file TK-4N-B

3,430,000₫