Tủ cá nhân

 Hộc cố định SM5030H
1,550,000₫
 Hộc cố định SM5040H
1,900,000₫
 Hộc di động SME1830M
780,000₫

Hộc di động SME1830M

780,000₫
 Hộc sắt HS01
2,500,000₫

Hộc sắt HS01

2,500,000₫
 hộc sắt TK2N
2,100,000₫

hộc sắt TK2N

2,100,000₫
 hộc sắt TK3N
3,050,000₫

hộc sắt TK3N

3,050,000₫
 Kệ máy in, máy fax P600H
1,549,000₫