Ghế xoay Nỉ

 Ghế nhân viên đệm nỉ SG550
650,000₫
 Ghế nhân viên SG528
1,140,000₫
 Ghế xoay GX01A
622,000₫
 Ghế xoay nỉ GX01
597,000₫
 Ghế xoay nỉ GX02
668,000₫
 Ghế xoay nỉ GX02A
692,000₫
 Ghế xoay nỉ GX03
760,000₫
 Ghế xoay nỉ GX10.1
1,140,000₫
 Ghế xoay nỉ GX12A
1,300,000₫
 Ghế xoay nỉ GX12BN
1,505,000₫
 Ghế xoay nỉ GX14A
1,515,000₫
 Ghế xoay nỉ GX14BN
1,810,000₫