Ghế xoay Nỉ

 Ghế nhân viên đệm nỉ SG550
650,000₫
 Ghế nhân viên SG528
1,140,000₫
 Ghế xoay GX01A
569,000₫
 Ghế xoay nỉ GX01
548,000₫
 Ghế xoay nỉ GX02
610,000₫
 Ghế xoay nỉ GX02A
630,000₫
 Ghế xoay nỉ GX03
690,000₫
 Ghế xoay nỉ GX10.1
1,050,000₫
 Ghế xoay nỉ GX12A
1,200,000₫
 Ghế xoay nỉ GX12BN
1,390,000₫
 Ghế xoay nỉ GX14A
1,380,000₫
 Ghế xoay nỉ GX14BN
1,660,000₫