Cụm bàn 8 người

 Cụm bàn làm việc DC8010
19,699,000₫