Combo

 Bàn làm việc chân sắt CS40 giá rẻ
960,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD35
5,850,000₫
 Cụm bàn bốn vị trí giá rẻ
4,210,000₫