Bàn làm việc tại gia

 Bàn làm việc gia đình DF1201
1,998,000₫
 Bàn làm việc gia đình DF1202
2,800,000₫
 Bàn làm việc gia đình ST11H
3,689,000₫
 Bàn lãnh đạo BLD30
3,950,000₫