Bàn giám đốc Laminate

 Bàn giám đốc BGD1809F4
6,620,000₫
 Bàn giám đốc BGD1809T
5,097,000₫
 Bàn giám đốc BGD3210C
11,213,000₫
 Bàn giám đốc BGD32C
16,139,000₫
 Bộ Bàn giám đốc BGD2410F5
13,780,000₫